ماهان الغدیر مبارکه

تامین کننده ورق فولاد مبارکه و ورق سیاه
ماهان الغدیر مبارکه
  • زمینه فعالیت : فلزات آهنی

  • نوع فعالیت : بازرگانی

  • محصول اصلی : ورق سیاه

021-22791943