×

فروشگاه ها ارتباط با ما
تورم واردات به ۴۴۵ درصد رسید.

براساس گزارش مرکز آمار؛

تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي (مبتنی بر داده‌­های دلاری) نسبت به فصل قبل ١٢,١ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٤٠٠ (٨.٧ درصد) حدود ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

پاییز ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي (مبتنی بر داده­های ریالی) نسبت به فصل قبل، ٤٨,٦ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان ١٤٠٠ (٦٣.٧ درصد) حدود ١٥.١ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي (مبتنی بر داده­‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي (مبتنی بر داده­های ریالی) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٤٥,٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان ١٤٠٠ (٤٨٥.٤ درصد) حدود ٣٩.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات شاخص قیمت كالاهاي وارداتي (مبتنی بر داده­‌های دلاری) نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٩ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال ١٤٠٠ (٥٢.١ درصد) حدود ٢.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٤٧٨,٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (برابر با ٥١٣.٨ درصد) حدود ٣٥.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (مبتنی بر داده­های دلاری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠ برابر با ٥٥.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه تابستان ١٤٠٠ (٥٤.٣ درصد) حدود یک واحد درصد افزایش داشته است.

جهت آشنایی با یکی از فروشندگان فرومنگنز متوسط کربن صنایع ذوب ایران در تجارتگرام همراه ما باشید.

امتیازدهی به این مقاله

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا شماره وارد کنید