×

فروشگاه ها ارتباط با ما
اکتشاف پهنه های جدید توسط ایمیدرو

رئیس هیات عامل ایمیدرو در مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو گفت: طی سال های اخیر، حدود ۷ میلیارد دلار ارزش برجای جدید به ذخایر کشور افزوده شد. ذخیره موجود ارزش برجای مواد معدنی، ۳۹ میلیارد دلار است. وجیه الله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو در مجمع عمومی عادی سالانه ایمیدرو گفت: در سال ۹۹، اقدامات توسعه ای مختلفی در حوزه اکتشاف انجام گرفت که منجر به اکتشاف پهنه های جدید، پی جویی و دریافت گواهی کشف و درنتیجه ذخیره های جدید شد. وی افزود: طی سال های اخیر، حدود ۷ میلیارد دلار  ارزش برجای جدید به ذخایر کشور افزوده شد. ذخیره موجود ارزش برجای مواد معدنی،  ۳۹ میلیارد دلار است. رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: برنامه توسعه عناصر کمیاب در سال ۹۹ ادامه داشت و توجه به عناصر استراتژیک، در برنامه امسال است. جعفری در ادامه گفت: چین و کشورهای دیگر در ۲ حوزه کربن صفر و ضایعات صفر در  فرآوری بخش معدن و صنایع معدنی فعالیت می کنند که نیاز است ما هم در این زمینه اقدام کنیم. برنامه ما، توجه به این دو موضوع است و بدون شک، در صورت  بهره گیری از دانش و فناوری های جدید، هوشمندی نسل ۴ و برنامه های دیگر به این اهداف می رسیم و از دنیا عقب نخواهیم افتاد.

برای مشاهده منبع کلیک کنید

امتیازدهی به این مقاله

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا شماره وارد کنید