×

فروشگاه ها ارتباط با ما

درآمد 13 هزار میلیارد تومانی «ذوب» در پنج ماه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، محدودیت‌های ناشی از کمبود برق برای صنعت فولاد باعث شده است تا تولیدکنندگان این حوزه حداقل یک ماه از برنامه تولید خود عقب بمانند و جبران این عقب‌ماندگی‌ها برای تولیدکنندگان در ادامه سال دشوار یا حتی غیر ممکن باشد. با این حال، شرکت ذوب آهن اصفهان با صادرات به موقع خود در بازارهای جهانی ضمن افزایش صادرات در سال جاری، به نوعی با کاهش تولید مقابله کرده است. ذوب آهن 882 هزار تن محصول فولادی تولید کرد همان‌طور که در نمودار 1 مشخص است، شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست سال جاری توانست 285 هزار و 696 تن تیرآهن تولید کند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته 304 هزار و 601 تن تیرآهن تولید کرده بود. ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست امسال موفق شد 198 هزار و 438 تن میلگرد تولید کند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود 216 هزار و 963 تن میلگرد تولید کند. «ذوب» در پنج ماه نخست امسال موفق به تولید 65 هزار و 638 تن کلاف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش یک هزار و 327 درصد افزایش یافته است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل توانسته بود چهار هزار و 597 تن کلاف تولید کند. ذوب آهن در پنج ماه ابتدایی امسال 308 هزار و چهار تن شمش کالایی تولید کرده است. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل 388 هزار و 211 تن شمش کالایی تولید کرده بود. شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست امسال توانسته است 22 هزار و 656 تن ریل تولید کند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، 22 هزار و 679 تن ریل تولید کرده بود. «ذوب» در پنج ماه نخست امسال دو هزار و 351 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) تولید کرده است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 12 هزار و 602 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) تولید کند. مجموع تولید شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست امسال به 882 هزار و 783 تن رسیده است. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته توانسته بود در مجموع، 949 هزار و 653 تن محصول فولادی تولید کند. رشد 101 درصدی فروش ریل شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست سال 1400 موفق به فروش 251 هزار و 16 تن تیرآهن در بازار داخلی شده است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399 حدود 291 هزار و 811 تن تیرآهن در بازار داخلی فروخته بود. ذوب آهن در پنج ماه نخست امسال 125 هزار و 912 تن میلگرد را در بازار داخلی فروخته است. این شرکت در مدت مشابه سال پیش 161 هزار و 619 تن میلگرد در بازار داخلی به فروش رسانده بود. «ذوب» طی پنج ماه ابتدایی سال 1400، 16 هزار و 71 تن کلاف را در بازار داخلی به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 126 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، هفت هزار و 103 تن کلاف در بازار داخلی فروخته بود. ذوب آهن در پنج ماه نخست سال جاری 20 هزار و 479 تن شمش کالایی را در بازار داخلی فروخته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود 109 هزار و 751 تن شمش کالایی را در بازار داخلی به فروش برساند. شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه ابتدایی سال 1400 حدود 24 هزار و 318 تن ریل در بازار داخلی به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 101 درصد رشد را نمایان می‌کند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399 توانسته بود 12 هزار و 86 تن ریل به فروش برساند. «ذوب» در پنج ماه نخست سال جاری توانست یک هزار و 949 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) در بازار داخلی به فروش برساند. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته موفق به فروش 13 هزار و 363 تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) شده بود. مجموع فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در بازار داخلی، طی پنج ماه نخست امسال به 446 هزار و 335 تن محصول رسید. این شرکت در مدت مشابه سال قبل توانسته بود 595 هزار و 733 تن محصول را در بازارهای داخلی به فروش برساند. صادرات تیرآهن ذوب آهن 12 درصد افزایش یافت ذوب آهن در پنج ماه ابتدایی سال جاری توانست 24 هزار و 399 تن تیرآهن را در بازارهای صادراتی به فروش برساند. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 28 هزار و 55 تن تیرآهن را در بازارهای صادراتی بفروشد. شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست سال 1400 موفق به صادرات 56 هزار و 148 تن میلگرد شده است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399 توانست 78 هزار و 393 تن میلگرد در بازارهای صادراتی به فروش برساند. «ذوب» طی پنج ماه ابتدایی سال جاری توانسته است 52 هزار و 586 تن کلاف را در بازارهای صادراتی بفروشد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، دو هزار و 41 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال پیش دو هزار و 455 تن کلاف را صادر کرده بود. شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست سال 1400، 287 هزار و 174 تن شمش کالایی را در بازارهای صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، بیانگر 8 درصد رشد است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 موفق به صادرات 264 هزار 833 تن شمش کالایی شده بود. مجموع فروش صادراتی شرکت ذوب آهن در پنج ماه نخست امسال به 421 هزار و 50 تن رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، 12 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته 373 هزار و 736 تن محصول را روانه بازارهای صادراتی کرده بود. افزیش چشمگیر فروش کلاف نمودار 2 نشان می‌دهد شرکت ذوب آهن در پنج ماه ابتدایی سال 1400 توانسته است 275 هزار و 415 تن تیرآهن را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در پنج ماه نخست سال پیش توانسته بود 319 هزار و 866 تن تیرآهن را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. ذوب آهن در پنج ماه ابتدایی سال 1400 توانست 189 هزار و 39 تن میلگرد را در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، 240 هزار و 12 تن میلگرد را در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود. «ذوب» در پنج ماه نخست امسال توانست 68 هزار و 657 تن کلاف را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 621 درصد افزایش یافته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 9 هزار و 558 تن کلاف را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. ذوب آهن در پنج ماه نخست سال 1400 توانسته است 307 هزار و 653 تن شمش کالایی را در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل 374 هزار و 584 تن شمش کالایی در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود. مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت ذوب آهن اصفهان طی پنج ماه ابتدایی سال 1400 به 867 هزار و 385 تن رسید. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود 969 هزار و 469 تن محصول در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. رشد 81 درصدی درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست سال 1400 توانست 33 هزار و 496 میلیارد و 857 ریال از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی درآمد کسب کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100 درصد رشد یافته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، 16 هزار و 684 میلیارد و 386 میلیون ریال درآمد از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی کسب کرده بود. ذوب آهن طی پنج ماه ابتدایی سال 1400، 17 هزار و 539 میلیارد و 282 میلیون ریال از فروش میلگرد در بازار داخلی کسب کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، درآمد 9 هزار و 233 میلیارد و 729 میلیون ریالی از فروش میلگرد در بازارهای داخلی کسب کرده بود. «ذوب» در پنج ماه نخست امسال توانسته است از فروش کلاف در بازار داخلی دو هزار و 250 میلیارد و 969 میلیون ریال درآمد کسب کند که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، 421 درصد رشد را نمایان می‌کند. این شرکت در پنج ماه نخست سال گذشته از فروش کلاف 431 میلیارد و 886 میلیون ریال درآمد به دست آورده بود. درآمد ذوب آهن در پنج ماه نخست سال 1400 از فروش شمش در بازار داخلی به دو هزار و 636 میلیارد و 365 میلیون ریال رسید. این شرکت از فروش شمش کالایی در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود پنج هزار و 79 میلیارد و 224 میلیون ریال درآمد کسب کند. فروش ریل در بازار داخلی طی پنج ماه ابتدایی امسال، چهار هزار و 739 میلیارد و 792 میلیون ریال درآمد برای ذوب آهن حاصل کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 239 درصدی است. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل، درآمد یک هزار و 397 میلیارد و 109 میلیون ریالی از فروش ریل در بازارهای داخلی به دست آورده بود. شرکت ذوب آهن از فروش سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) در بازار داخلی طی پنج ماه نخست امسال، 294 میلیارد و 526 میلیون ریال درآمد کسب کرد. این شرکت توانسته بود طی پنج ماه نخست سال گذشته، 761 میلیارد و 892 میلیون ریال از فروش سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) درآمد کسب کند. «ذوب» طی پنج ماه نخست امسال، 6 هزار و 531 میلیارد و 281 میلیون ریال درآمد از فروش فراورده‌های جانبی در بازار داخلی به دست آورد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 83 درصدی برخوردار بوده است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود از فروش فراورده‌های جانبی سه هزار و 568 میلیارد و 39 میلیون ریال درآمد داشته باشد. مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی شرکت ذوب آهن اصفهان طی پنج ماه ابتدایی سال 1400، به 67 هزار و 489 میلیارد و 72 میلیون ریال رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، 81 درصد رشد را نشان می‌دهد. ذوب آهن در پنج ماه نخست سال 1399، 37 هزار و 156 میلیارد و 265 میلیون ریال درآمد از فروش محصولات خود در بازار داخلی کسب کرده بود. درآمد 36 هزار میلیارد ریالی ذوب آهن از صادرات شمش فولادی ذوب آهن از صادرات تیرآهن در پنج ماه نخست سال جاری سه هزار و 350 میلیارد و 138 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 52 درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در پنج ماه نخست سال 1399، دو هزار و 202 میلیارد و 799 میلیون ریال بابت صادرات تیرآهن درآمد کسب کند. درآمد حاصل از فروش صادراتی میلگرد ذوب آهن در پنج ماه نخست امسال به هفت هزار و 448 میلیارد و 805 میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 40 درصدی است. این شرکت از فروش میلگرد در پنج ماه نخست سال قبل، پنج هزار و 300 میلیارد و 619 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود. ذوب آهن از صادرات کلاف در پنج ماه نخست سال جاری، 6 هزار و 968 میلیارد و 778 میلیون ریال درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چهار هزار و 379 درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل موفق به کسب درآمد 155 میلیارد و 569 میلیارد ریالی از فروش کلاف در بازارهای صادراتی شده بود. درآمد فروش صادراتی شمش  فولادی ذوب آهن در پنج ماه نخست سال 1400، 36 هزار و 211 میلیارد و 732 میلیون ریال بود که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش 142 درصد رشد داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، به درآمدی حدود 14 هزار و 907 میلیارد و 722 میلیون ریال از فروش شمش در بازارهای صادراتی رسیده بود. ذوب آهن در پنج ماه نخست سال جاری، درآمد 9 هزار و 373 میلیارد و 880 میلیون ریالی از فروش فراورده‌های جانبی در بازارهای صادراتی کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 11 هزار و 964 درصد افزایش داشته است. این شرکت در پنج ماه نخست سال قبل توانسته بود درآمد 77 میلیارد و 698 میلیون ریالی از صادرات فراورده‌های جانبی کسب کند. مجموع درآمد صادراتی ذوب آهن در پنج ماه نخست سال 1400، به 63 هزار و 423 میلیارد و 826 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، حاکی از رشد 180 درصدی است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399، درآمدی حدود 22 هزار و 644 میلیارد و 407 میلیون ریال از صادرات محصولات به دست آورده بود. رشد 118 درصدی درآمد «ذوب» نمودار 3 نشان می‌دهد ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست امسال، 36 هزار و 846 میلیارد و 995 میلیون ریال از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 95 درصد رشد یافته است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399، توانست درآمد 18 هزار و 887 میلیارد و 185 میلیون تومانی از فروش تیرآهن در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد. درآمد میلگرد ذوب آهن از فروش در بازارهای داخلی و صادراتی، طی پنج ماه نخست سال 1400،  24 هزار و 988 میلیارد و 87 میلیون ریال بود که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش رشد 71 درصدی را نشان می‌دهد. ذوب آهن در پنج ماه نخست سال 1399 موفق به کسب درآمد 14 هزار و 534 میلیارد و 348 میلیون ریالی از فروش میلگرد در بازارهای داخلی و صادراتی شده بود. «ذوب» در پنج ماه نخست سال 1400، توانست 9 هزار و 219 میلیارد و 747 میلیون ریال از فروش کلاف در بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، یک هزار و 469 درصد افزایش را تجربه کرده است. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال 1399، موفق شد درآمد 587 میلیارد و 455 میلیون تومانی از فروش کلاف در بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشد. ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست امسال، 38 هزار و 848 میلیارد و 97 میلیون ریال از فروش شمش کالایی در بازارهای داخلی و صادراتی درآمد کسب کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال پیش، 94 درصد رشد را نشان می‌دهد. این شرکت در پنج ماه ابتدایی سال گذشته، توانست درآمد 19 هزار و 986 میلیارد و 946 میلیون تومانی از فروش شمش کالایی در بازارهای داخلی و صادراتی کسب کند. مجموع درآمد داخلی و صادراتی شرکت ذوب آهن اصفهان در پنج ماه نخست سال جاری به 130 هزار و 912 میلیارد و 898 میلیون ریال رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش، نشان‌دهنده 118 درصد رشد است. این شرکت در پنج ماه نخست سال 1399 توانسته بود به درآمد 59 هزار و 800 میلیارد و 672 میلیون ریالی دست یابد. انتهای پیام//

برای مشاهده منبع کلیک کنید

امتیازدهی به این مقاله

دیدگاه خود را بنویسید

لطفا شماره وارد کنید