×

فروشگاه ها

شرکت نیکان فلزات مبارکه

شرکت نیکان فلزات مبارکه درخصوص بازیافت سرباره آهن، مس وآلومینیوم ،سرب وانواع سرباره های فلزی فعالیت نموده وتجربیات مفیدی در مورد انواع سرباره ها وکاربرد آ نها دارد . این شرکت تجربه تولید سولفات آهن وسولفات مس از مواد بازیافتی وسنگ مس را نیز دارد.
شرکت نیکان فلزات مبارکه
  • زمینه فعالیت : ----

  • نوع فعالیت : ----

  • محصول اصلی : ----

021-22791943