جوانه‌زا سوپرسید چین

قیمت جوانه‌زا سوپرسید

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 0-5

سیلیس : 65 درصد

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

سیلیس : 60 درصد

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-1

سیلیس :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0.6 - 0.2

سیلیس :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 6 - 2

سیلیس :

قیمت : توافقی

021-22791943