جوانه‌زا زیرکونیومی چین

قیمت جوانه‌زا زیرکونیومی

چین

دانه بندی

سیلیس

قیمت (تومان)

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 0.6 - 0.2

سیلیس : 70 درصد

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0.6 - 0.2

سیلیس :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 6 - 2

سیلیس :

قیمت : توافقی

021-22791943