×

فروشگاه ها ارتباط با ما

آهک صنعتی ستاره امید بهرام

موضوع فعالیت شرکت آهک صنعتی ستاره امید بهرام عبارت است از تاسیس ایجاد بهره برداری و اداره کارخانجات تولیدات انواع آهک و مصالح ساختمانی و هر نوع تولیدات مربوط به کارهای عمرانی، انجام امور زمین شناسی اکتشاف، استخراج، بهره برداری، فرآوری معدن و پرداختن به امور مطالعاتی، طراحی، مهندسی و اجرای پروژه های ساختمانی تاسیساتی صنعتی و تولیدی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی می باشد.

محصولات این فروشگاه