×

فروشگاه ها ارتباط با ما

پاریزفن گهر

تولید کننده و تامین کننده اصلی انواع گرافیت های کم سولفور تامین مواد اولیه صنایع ریخته گری از جمله : بلوک و قطعات گرافیتی ، ترکیبات نسوز پایه گرافیت ، صفحات گرافیتی ، بوته های گرافیتی ، کک متالورژی ، آنتراسیت، انواع پودر های گرافیتی طبیعی (چرب)، دوده های صنعتی ، کربن اکتیو و سایر مواد و ترکیبات پایه کربنی عامل اصلی شناسایی آن در بازارهای داخلی محسوب شده است.

محصولات این فروشگاه