×

فروشگاه ها ارتباط با ما

پترو سامان

شرکت پترو سامان با استعانت از خداوند متعال و با توجه به ارتباطات قوی و سازنده به همراه تجربه گرانسنگ خود، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ متمرکز بر مشارکت سرمایه گذاری بخش های تولیدی، مشروط بر حق بازرگانی مجموعه نموده است (پترولیوم کک نمونه ای از این دست می باشد) و در این راستا دستان صنعت گران عزیز را می فشاریم. شرکت پترو سامان ضمن در نظر گرفتن ارزشهای محوری خود (که به آن اشاره گردیده) با تاکید برنقش نیروی انسانی به عنوان ارزشمند ترین عامل سازمانی وحرکت بر بستر مناسبی که به عنوان راهبرد یک تا بیست ساله تدوین نموده نگاه مشتری را به عنوان عامل مهم پیشرفت در هر سازمان بر فعالیتهای خود حاکم ودر این راستا نظام مدیریت استاندارد و صدای مشتری را در شرکت فعال نموده تا با انعطافی که در سیستم پیش بینی گردیده بتواند در این مدت شرکت پترو سامان علاوه بر رسیدن به بالاترین سهم ممکن در فروش با احترامی که برای رقبای خود بعنوان یک اصل حرفه ای قائل است به تولید برخی کالاهای اساسی که گره از مشکلات صنایع فولاد و آلومینیوم باز نماید، دست پیدا کند.

محصولات این فروشگاه