×

فروشگاه ها ارتباط با ما

ذوب فلزات پورجامی

تولید کننده انواع قطعات چدنی گروه صنعتی: ساخت فلزات اساسی نوع فعالیت: ریخته گری فلزات غیراهنی (فلزات رنگین) زمینه فعالیت: تولید کننده

محصولات این فروشگاه