ذوب فلزات پورجامی

تولید کننده انواع قطعات چدنی گروه صنعتی: ساخت فلزات اساسی نوع فعالیت: ریخته گری فلزات غیراهنی (فلزات رنگین) زمینه فعالیت: تولید کننده
ذوب فلزات پورجامی
  • زمینه فعالیت : مواد ریخته‌گری

  • نوع فعالیت : تولیدکننده

  • محصول اصلی : قطعات چدن

021-22791943