چین

کربن

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

دنیای فولاد خاورمیانه
دنیای فولاد خاورمیانه
98/5 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
بیتا کیان
بیتا کیان
95 درصد توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
60 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
اوکسین سپهران پایا
اوکسین سپهران پایا
98 درصد توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
95 درصد توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
65 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
70 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
صدرا گداز
صدرا گداز
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
صدرا گداز
صدرا گداز
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
نیک آراد
نیک آراد
97 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
ایلیا صنعت پتروآسیا
ایلیا صنعت پتروآسیا
98 درصد توافقی ثبت سفارش
دنیای فولاد خاورمیانه
دنیای فولاد خاورمیانه
98/5 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
شرکت تیوان فولاد پارس
شرکت تیوان فولاد پارس
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
بازرگانی بین الملل مبدأ
بازرگانی بین الملل مبدأ
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
سهیل تجارت
سهیل تجارت
98/5 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
بازرگانی تجارتگرام
بازرگانی تجارتگرام
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
بازرگانی بین الملل مبدأ
بازرگانی بین الملل مبدأ
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
بازرگانی بین الملل مبدأ
بازرگانی بین الملل مبدأ
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
بازرگانی بین الملل مبدأ
بازرگانی بین الملل مبدأ
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
فرنام گیتی آریا
فرنام گیتی آریا
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
سهیل تجارت
سهیل تجارت
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
فرنام گیتی آریا
فرنام گیتی آریا
95 درصد توافقی ثبت سفارش
فرنام گیتی آریا
فرنام گیتی آریا
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
فرنام گیتی آریا
فرنام گیتی آریا
98/5 درصد توافقی ثبت سفارش
هرم فولاد سپاهان
هرم فولاد سپاهان
98/5 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
90 درصد توافقی ثبت سفارش
آذر ذوب کالا
آذر ذوب کالا
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
آذر ذوب کالا
آذر ذوب کالا
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

داخلی

تجارتگرام
تجارتگرام
85 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
فرآورده‌های گرافیتی آرسام
فرآورده‌های گرافیتی آرسام
97 درصد توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
95 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
توافقی ثبت سفارش
آرین آیین سپاهان
آرین آیین سپاهان
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
97 درصد توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
95 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
ریخته گری شرق
ریخته گری شرق
توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
97 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
مانا مواد ذوب پارس پویا
مانا مواد ذوب پارس پویا
90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

ترکمن

تجارتگرام
تجارتگرام
85 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
95 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
97 درصد ظرفیت توافقی ثبت سفارش

چین

سهیل تجارت
سهیل تجارت
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش
سهیل تجارت
سهیل تجارت
98/5 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

چین

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بیتا کیان

بیتا کیان

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن : 65 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

کربن : 70 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

صدرا گداز

صدرا گداز

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

صدرا گداز

صدرا گداز

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

نیک آراد

نیک آراد

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ایلیا صنعت پتروآسیا

ایلیا صنعت پتروآسیا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بازرگانی بین الملل مبدأ

بازرگانی بین الملل مبدأ

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بازرگانی بین الملل مبدأ

بازرگانی بین الملل مبدأ

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بازرگانی بین الملل مبدأ

بازرگانی بین الملل مبدأ

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

بازرگانی بین الملل مبدأ

بازرگانی بین الملل مبدأ

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

فرنام گیتی آریا

فرنام گیتی آریا

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرنام گیتی آریا

فرنام گیتی آریا

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرنام گیتی آریا

فرنام گیتی آریا

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرنام گیتی آریا

فرنام گیتی آریا

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آذر ذوب کالا

آذر ذوب کالا

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آذر ذوب کالا

آذر ذوب کالا

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 85 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

کربن :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آرین آیین سپاهان

آرین آیین سپاهان

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

مانا مواد ذوب پارس پویا

مانا مواد ذوب پارس پویا

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

پترو سامان آذر تتیس

پترو سامان آذر تتیس

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آرین آیین سپاهان

آرین آیین سپاهان

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 90 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ترکمن

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 85 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 97 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ایران

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

کربن : 65 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943