زغال سنگ کک شو

قیمت زغال سنگ کک شو

کربن 65 درصد

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 70 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 55 درصد

کربن 65 درصد

مهندسین تامین پرتیکان

مهندسین تامین پرتیکان

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 55 درصد

سامان کاوش طبس

سامان کاوش طبس

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943