کربن 60 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 70 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
5-15 پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان 13,000 ثبت سفارش
بازرگانی فروزنده
بازرگانی فروزنده
زرند توافقی ثبت سفارش
شرکت ریتون پودر پارس
شرکت ریتون پودر پارس
0-5 کک سازان توافقی ثبت سفارش
شرکت معادن خاور
شرکت معادن خاور
داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-5 پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان توافقی ثبت سفارش

کربن 80 درصد

سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
5-15 داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-5 پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان توافقی ثبت سفارش

کربن 75 درصد

کربن 90 درصد

کربن 60 درصد

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

کیان تجارت اکسیر

کیان تجارت اکسیر

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

بهاره صنعت سریر

بهاره صنعت سریر

دانه بندی : 3-10

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 70 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : 13,000

بازرگانی فروزنده

بازرگانی فروزنده

دانه بندی :

تولید کننده : زرند

قیمت : توافقی

شرکت ریتون پودر پارس

شرکت ریتون پودر پارس

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : کک سازان

قیمت : توافقی

شرکت معادن خاور

شرکت معادن خاور

دانه بندی :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

کربن 80 درصد

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 5-15

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

قیمت : توافقی

کربن 75 درصد

آرمان آلیاژ گلستان

آرمان آلیاژ گلستان

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 90 درصد

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 0-3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943