فولاد مبارکه

حالت

عرض

قیمت (تومان)

سایر

فولاد بهمن

فولاد مبارکه

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

حالت : شیت

عرض : 1500

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

حالت : شیت

عرض : 1500

قیمت : توافقی

آهن و فولاد افق نقش جهان

آهن و فولاد افق نقش جهان

حالت : رول

عرض : 1000

قیمت : توافقی

چین

نماپوشش پرشین

نماپوشش پرشین

حالت : رول

عرض : 1000

قیمت : توافقی

نماپوشش پرشین

نماپوشش پرشین

حالت : رول

عرض : 1250

قیمت : توافقی

سایر

فولادیار کوروش

فولادیار کوروش

حالت : شیت

عرض : 1500

قیمت : توافقی

فولاد بهمن

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

حالت : شیت

عرض : 1000

قیمت : توافقی

021-22791943