داخلی

عیار

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

نیریز

آهن رویال
آهن رویال
+90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

گلگهر

مبین فولاد نوین
مبین فولاد نوین
+50 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

شادگان

بارمان تجارت ایستا
بارمان تجارت ایستا
+90 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

زغال سنگ نور زیاران

زغال سنگ نور زیاران

عیار : +80 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ویستا فولاد

ویستا فولاد

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

حدید قطعه

حدید قطعه

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

بارمان تجارت ایستا

بارمان تجارت ایستا

عیار : +90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بارمان تجارت ایستا

بارمان تجارت ایستا

عیار : +90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

نیریز

آهن رویال

آهن رویال

عیار : +90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

گلگهر

مبین فولاد نوین

مبین فولاد نوین

عیار : +50 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شادگان

بارمان تجارت ایستا

بارمان تجارت ایستا

عیار : +90 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943