الکترود گرافیتی

قیمت الکترود گرافیتی

چین

چکامه صنعت اسپادانا

چکامه صنعت اسپادانا

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ویستا فولاد

ویستا فولاد

کربن :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

کربن : 60 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پی تی سی فولاد

پی تی سی فولاد

کربن : 95 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 70 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943