چین

توسعه تجارت کالادشت

توسعه تجارت کالادشت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چکامه صنعت اسپادانا

چکامه صنعت اسپادانا

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

پی تی سی فولاد

پی تی سی فولاد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

تیوا کیان آریا

تیوا کیان آریا

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ایران

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

021-22791943