گرافیت چرب

گرافیت چرب

کربن 90 درصد

دانه بندی

تولید کننده

قیمت (تومان)

کربن 90 درصد

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

صدرا گداز

صدرا گداز

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

صدرا گداز

صدرا گداز

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 60 درصد

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 95 درصد

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

021-22791943