کرمان

واحد اندازه گیری

عیار

قیمت (تومان)

بازرگانی تجارتگرام
بازرگانی تجارتگرام
کیلوگرم +50 درصد توافقی ثبت سفارش

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943