سایر

واحد اندازه گیری

عیار

قیمت (تومان)

کرمان

بازرگانی تجارتگرام
بازرگانی تجارتگرام
کیلوگرم +50 درصد توافقی ثبت سفارش

سایر

معدن فلدسپات انگوران

معدن فلدسپات انگوران

واحد اندازه گیری :

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

مهد سرام جهانيان

مهد سرام جهانيان

واحد اندازه گیری :

عیار :

قیمت : توافقی

فرآوری زغال سنگ زرند

فرآوری زغال سنگ زرند

واحد اندازه گیری :

عیار :

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943