چین

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 3-10

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

داخلی

شرکت مواد نو برادران پاندا

شرکت مواد نو برادران پاندا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 80 - 10

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

هند

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : 175,000

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943