وارداتی

آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش

داخلی

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شرکت مواد نو برادران پاندا

شرکت مواد نو برادران پاندا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 80 - 10

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 3-10

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

هند

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

021-22791943