فرو نیوبیوم

فرو نیوبیوم

چین

دانه بندی

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

چین

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 50 - 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943