چین

دانه بندی

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
50 - 10 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 50 - 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943