وارداتی

آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش

زنجان

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

فرومولیبدن نوین

فرومولیبدن نوین

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

توسعه آلیاژ سمنگان

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

وارداتی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ایران

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

زنجان

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943