×

فروشگاه ها

دانه بندی 10-60

سیلیس

تولید کننده

قیمت (تومان)

کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
70 درصد خمین 65,000 ثبت سفارش
فروسیلیس اروند
فروسیلیس اروند
85 درصد داخلی 61,000 ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
85 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
اذر ذوب کالا
اذر ذوب کالا
داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد آذرخش تماس بگیرید ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
80 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
برنا سپنتا الماس
برنا سپنتا الماس
90 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
80 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
95 درصد داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش
پاشا صنعت کیمیا
پاشا صنعت کیمیا
70 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
نوین گستران هشت بهشت
نوین گستران هشت بهشت
95 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 3-10

تجارتگرام
تجارتگرام
90 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
کالا تجهیز آسیا
کالا تجهیز آسیا
65 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد آذرخش تماس بگیرید ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
80 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
80 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
95 درصد داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
60 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
65 درصد آذرخش تماس بگیرید ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 0-3

متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
70 درصد داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
90 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد خمین تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد خمین تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد آذرخش تماس بگیرید ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
80 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
80 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
95 درصد داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
90 درصد ازنا تماس بگیرید ثبت سفارش
دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
65 درصد آذرخش تماس بگیرید ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 10-30

دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
65 درصد آذرخش تماس بگیرید ثبت سفارش

دانه بندی 10-60

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : 65,000

فروسیلیس اروند

فروسیلیس اروند

سیلیس : 85 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : 61,000

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 85 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

اذر ذوب کالا

اذر ذوب کالا

سیلیس :

تولید کننده : داخلی

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 80 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

برنا سپنتا الماس

برنا سپنتا الماس

سیلیس : 90 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

سیلیس : 80 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

سیلیس : 95 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : تماس بگیرید

پاشا صنعت کیمیا

پاشا صنعت کیمیا

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

نوین گستران هشت بهشت

نوین گستران هشت بهشت

سیلیس : 95 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

دانه بندی 3-10

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 90 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

کالا تجهیز آسیا

کالا تجهیز آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : تماس بگیرید

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 80 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

سیلیس : 80 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : تماس بگیرید

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

سیلیس : 95 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : تماس بگیرید

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : تماس بگیرید

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : تماس بگیرید

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)