دانه بندی 10-60

سیلیس

تولید کننده

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) 62,500 ثبت سفارش
اوکسین سپهران پایا
اوکسین سپهران پایا
72 درصد ازنا 63,500 ثبت سفارش
سهیل تجارت
سهیل تجارت
75 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
70 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
پاشا صنعت کیمیا
پاشا صنعت کیمیا
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
برنا سپنتا الماس
برنا سپنتا الماس
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد آذرخش توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
اذر ذوب کالا
اذر ذوب کالا
داخلی توافقی ثبت سفارش
فروسیلیس اروند
فروسیلیس اروند
85 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
72 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
اوکسین سپهران پایا
اوکسین سپهران پایا
75 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
نوین گستران هشت بهشت
نوین گستران هشت بهشت
95 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 3-10

فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
کالا تجهیز آسیا
کالا تجهیز آسیا
65 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
75 درصد آذرخش توافقی ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
65 درصد آذرخش توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 0-3

آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
فروآلیاژ آسا آذرین
فروآلیاژ آسا آذرین
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
فروشگاه فروسیلیس بیگی
فروشگاه فروسیلیس بیگی
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
75 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد خمین توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
70 درصد آذرخش توافقی ثبت سفارش
دکاموند سیلیس آسیا
دکاموند سیلیس آسیا
65 درصد آذرخش توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 0-1

بازرگانی پریدوت
بازرگانی پریدوت
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
60 درصد فروسیلیس غرب پارس (همدان) توافقی ثبت سفارش
متالورژی پودر خراسان
متالورژی پودر خراسان
60 درصد متالورژی پودر خراسان توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد سایر توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
کهربا گستر جنوب
کهربا گستر جنوب
60 درصد اندیمشک توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
60 درصد سایر توافقی ثبت سفارش
آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

دانه بندی 0-5

متال اینو
متال اینو
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
65 درصد متالورژی پودر خراسان توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 10-30

دانه بندی 10-60

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : 62,500

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

سیلیس : 72 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : 63,500

سهیل تجارت

سهیل تجارت

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

پاشا صنعت کیمیا

پاشا صنعت کیمیا

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

برنا سپنتا الماس

برنا سپنتا الماس

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

اذر ذوب کالا

اذر ذوب کالا

سیلیس :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

فروسیلیس اروند

فروسیلیس اروند

سیلیس : 85 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 72 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

نوین گستران هشت بهشت

نوین گستران هشت بهشت

سیلیس : 95 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دانه بندی 3-10

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

کالا تجهیز آسیا

کالا تجهیز آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-3

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

فروآلیاژ آسا آذرین

فروآلیاژ آسا آذرین

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

فروشگاه فروسیلیس بیگی

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : توافقی

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-1

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : فروسیلیس غرب پارس (همدان)

قیمت : توافقی

متالورژی پودر خراسان

متالورژی پودر خراسان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : متالورژی پودر خراسان

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

کهربا گستر جنوب

کهربا گستر جنوب

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : اندیمشک

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-5

متال اینو

متال اینو

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : متالورژی پودر خراسان

قیمت : توافقی

دانه بندی 10-30

دکاموند سیلیس آسیا

دکاموند سیلیس آسیا

سیلیس : 65 درصد

تولید کننده : آذرخش

قیمت : توافقی

021-22791943