فرو تیتانیوم

قیمت فرو تیتانیوم

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 5-30

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 0-5

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943