چین

دانه بندی

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

چین

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943