وارداتی

آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش
آریا متال
آریا متال
10-60 ظرفیت توافقی ثبت سفارش

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

نیک آراد

نیک آراد

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تونکا

تونکا

دانه بندی : 50 - 10

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

وارداتی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

آریا متال

آریا متال

دانه بندی : 10-60

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

021-22791943