×

فروشگاه ها ارتباط با ما

تجهیزات ریخته‌گری آذربان نسوز آریا | تجارتگرام

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجهیزات ریخته‌گری جرم نسوز آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجهیزات ریخته‌گری وارداتی

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
برنا سپنتا الماس
برنا سپنتا الماس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
پی تی سی فولاد
پی تی سی فولاد
تن 98 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

تجهیزات ریخته‌گری هند

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

بازرگانی آلیش ور
بازرگانی آلیش ور
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
برنا سپنتا الماس
برنا سپنتا الماس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
عدد 96 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

تجهیزات ریخته‌گری بهبود مستمر ویسیتا

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
عدد تماس بگیرید ثبت سفارش

تجهیزات ریخته‌گری آذربان نسوز آریا | تجارتگرام

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : عدد

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجهیزات ریخته‌گری جرم نسوز آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : عدد

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

فروشگاه آذربان نسوز آریا

فروشگاه آذربان نسوز آریا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجهیزات ریخته‌گری وارداتی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

برنا سپنتا الماس

برنا سپنتا الماس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

پی تی سی فولاد

پی تی سی فولاد

واحد اندازه گیری : تن

خلوص : 98 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجهیزات ریخته‌گری هند

بازرگانی آلیش ور

بازرگانی آلیش ور

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

برنا سپنتا الماس

برنا سپنتا الماس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : عدد

خلوص : 96 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجهیزات ریخته‌گری بهبود مستمر ویسیتا

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : عدد

خلوص :

قیمت : تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ


بدون تغییر

268.4
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین


بدون تغییر

1655
(1%)

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا


بدون تغییر

2200
(16%)

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)


بدون تغییر

1655
(1%)

t/yuan

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین


بدون تغییر

2900
(4%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین


بدون تغییر

1200
بدون تغییر

t/$

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین


بدون تغییر

467.5
(7%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین


بدون تغییر

1000
بدون تغییر

t/$