دانه بندی 10-60

سیلیس

تولید کننده

قیمت (تومان)

دانه بندی 3-10

رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
آذربان نسوز آریا
آذربان نسوز آریا
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 0-1

ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد سایر توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
60 درصد سایر توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
60 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 0-3

رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
70 درصد ازنا توافقی ثبت سفارش
ستاره تابان طاهر
ستاره تابان طاهر
70 درصد فروسیلیس ایران (سمنان) توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
60 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 0-5

متال اینو
متال اینو
70 درصد داخلی توافقی ثبت سفارش

دانه بندی 10-60

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

سیلیس : 72 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : 63,500

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

سیلیس : 75 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سیلیس : 72 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : خمین

قیمت : توافقی

فروسیلیس اروند

فروسیلیس اروند

سیلیس : 85 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آذر ذوب کالا

آذر ذوب کالا

سیلیس :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

نوین گستران هشت بهشت

نوین گستران هشت بهشت

سیلیس : 95 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دانه بندی 3-10

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-1

ساینا فولاد

ساینا فولاد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-3

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : ازنا

قیمت : توافقی

ستاره تابان طاهر

ستاره تابان طاهر

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : فروسیلیس ایران (سمنان)

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سیلیس : 60 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

دانه بندی 0-5

متال اینو

متال اینو

سیلیس : 70 درصد

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943