داخلی

عیار

نوع

قیمت (تومان)

ایران

داخلی

پترو سامان آذر تتیس

پترو سامان آذر تتیس

عیار : +80 درصد

نوع : سرد

قیمت : توافقی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

عیار : +80 درصد

نوع : سرد

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

عیار :

نوع : سرد

قیمت : توافقی

پیشگامان برهان استیل

پیشگامان برهان استیل

عیار : +70 درصد

نوع : سرد

قیمت : توافقی

ایران

گروه شرکتهای توسن

گروه شرکتهای توسن

عیار : +90 درصد

نوع : نرم

قیمت : توافقی

زغال سنگ و بریکت طبس

زغال سنگ و بریکت طبس

عیار : +70 درصد

نوع : سرد

قیمت : توافقی

021-22791943