سایز 8

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)
پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش
آهن آلات برمکی
آهن آلات برمکی
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
پویان فولاد آسال
پویان فولاد آسال
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش
آرسین فولاد سپاهان
آرسین فولاد سپاهان
کیلوگرم معمولی اصفهان توافقی ثبت سفارش

سایز 14

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان 25,051 ثبت سفارش
صنایع فولاد خورشید راسا
صنایع فولاد خورشید راسا
داخلی توافقی ثبت سفارش

سایز 16

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان 23,620 ثبت سفارش
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش

سایز 12

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم معمولی اصفهان 25,550 ثبت سفارش

سایز 18

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان
کیلوگرم مجتمع فولاد ظفر بناب توافقی ثبت سفارش

سایز 8

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

پیشرو صنعت نفت آسیا (آیرومارت)

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

آهن آلات برمکی

آهن آلات برمکی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

پویان فولاد آسال

پویان فولاد آسال

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

آرسین فولاد سپاهان

آرسین فولاد سپاهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : توافقی

سایز 14

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : 25,051

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

سایز 16

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : 23,620

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

سایز 12

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : معمولی اصفهان

قیمت : 25,550

سایز 18

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

توسعه و تجارت تامین فولاد آذربایجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : مجتمع فولاد ظفر بناب

قیمت : توافقی

021-22791943