داخلی

عیار

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
+70 درصد کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار : +70 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943