سایر

واحد اندازه گیری

عیار

قیمت (تومان)

ایران

سایر

آهک صنعتی ستاره امید بهرام

آهک صنعتی ستاره امید بهرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

ایران

معدن تجارت افرا

معدن تجارت افرا

واحد اندازه گیری :

عیار : +80 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943