ترکمن

تجارتگرام
تجارتگرام
98 درصد 0-3 توافقی ثبت سفارش

ایران

چین

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 0-3

قیمت : توافقی

بازرگانی بین الملل مبدأ

بازرگانی بین الملل مبدأ

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

بازرگانی بین الملل مبدأ

بازرگانی بین الملل مبدأ

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

فرنام گیتی آریا

فرنام گیتی آریا

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی :

قیمت : توافقی

فرنام گیتی آریا

فرنام گیتی آریا

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

آذر ذوب کالا

آذر ذوب کالا

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

ایلیا صنعت پتروآسیا

ایلیا صنعت پتروآسیا

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

اوکسین سپهران پایا

اوکسین سپهران پایا

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کربن : 65 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

کربن : 70 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

کربن :

دانه بندی :

قیمت : توافقی

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

فرآورده‌های گرافیتی آرسام

کربن : 97 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

کربن :

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 95 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

مانا مواد ذوب پارس پویا

مانا مواد ذوب پارس پویا

کربن : 90 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

وارداتی

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

آرین آیین سپاهان

آرین آیین سپاهان

کربن : 98/5 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 1-5

قیمت : توافقی

ترکمن

تجارتگرام

تجارتگرام

کربن : 98 درصد

دانه بندی : 0-3

قیمت : توافقی

ایران

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

کربن : 95 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

021-22791943