فرومنگنز متوسط کربن

فرومنگنز متوسط کربن

هند

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

سهیل تجارت
سهیل تجارت
1/5 درصد 10-60 توافقی ثبت سفارش

هند

سهیل تجارت

سهیل تجارت

کربن : 1/5 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

021-22791943