ضایعات آهنی فله روغن

قیمت ضایعات آهنی فله روغن

سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

سایر

شرکت بازرگانی لقایی

شرکت بازرگانی لقایی

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943