×

فروشگاه ها ارتباط با ما

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

عرض

ضخامت

قیمت (تومان)

ورق روغنی هفت الماس

عرض

ضخامت

قیمت (تومان)

ورق روغنی فولاد امیرکبیر کاشان

عرض

ضخامت

قیمت (تومان)

ورق روغنی داخلی

عرض

ضخامت

قیمت (تومان)

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.5

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.6

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

عرض : 1000

ضخامت : 0.5

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

عرض : 1250

ضخامت : 0.6

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

عرض : 1000

ضخامت : 0.7

قیمت : تماس بگیرید

شرکت بازرگانی پریدوت

شرکت بازرگانی پریدوت

عرض : 1250

ضخامت : 1

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

عرض : 1250

ضخامت : 0.7

قیمت : تماس بگیرید

ورق روغنی هفت الماس

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

عرض : 1000

ضخامت : 2

قیمت : تماس بگیرید

ورق روغنی فولاد امیرکبیر کاشان

ریخته گری غرب

ریخته گری غرب

عرض : 1000

ضخامت : 1

قیمت : تماس بگیرید

ورق روغنی داخلی

تیر آهن قوی حاجی لیا

تیر آهن قوی حاجی لیا

عرض : 1000

ضخامت : 1.5

قیمت : 2,500

آخرین بروزرسانی : ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ


بدون تغییر

268.4
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین


بدون تغییر

1655
(1%)

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا


بدون تغییر

2200
(16%)

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)


بدون تغییر

1655
(1%)

t/yuan

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین


بدون تغییر

2900
(4%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین


بدون تغییر

1200
بدون تغییر

t/$

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین


بدون تغییر

467.5
(7%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین


بدون تغییر

1000
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

ورق گالوانیزه فوب ترکیه


بدون تغییر

855
(2%)

t/$

ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات


بدون تغییر

572.5
(3%)

t/$

بیلت فولاد فوب ترکیه


بدون تغییر

560
(1%)

t/$

ورق سرد فولاد فوب هند


بدون تغییر

687.5
(0%)

t/$

میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده


بدون تغییر

41250
(3%)

t/$

میلگرد داخلی مصر


بدون تغییر

20767
(2%)

t/$

گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین


بدون تغییر

137.22
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

آلومینا گرید متالورژی داخلی چین


بدون تغییر

2825
(3%)

t/$

آلومینیوم P1020A سیف ترکیه


بدون تغییر

210
(5%)

t/$

ضایعات آلومینیوم قلمه های خالص تجاری انگلستان


بدون تغییر

540
(5%)

t/$

ورق نیکل

1150000
بدون تغییر

22977
(1%)

$/t

ورق آلومینیوم

195000
(50%)

2287
(3%)

$/kg

شمش مس

5000000
بدون تغییر

8525
(3%)

$/t

شمش روی

110000
(8%)

2833
(3%)

$/kg

شمش سرب