×

فروشگاه ها ارتباط با ما

سایر فروآلیاژها وارداتی

دانه بندی

خلوص

قیمت (تومان)

سایر فروآلیاژها داخلی

دانه بندی

خلوص

قیمت (تومان)

سایر فروآلیاژها کاشان

دانه بندی

خلوص

قیمت (تومان)

خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
1-5 65 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
5-15 65 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
5-30 65 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

سایر فروآلیاژها هند

دانه بندی

خلوص

قیمت (تومان)

خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-5 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
سفیران تجارت لاوین
سفیران تجارت لاوین
10-60 65 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

سایر فروآلیاژها سایر

دانه بندی

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
5-15 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

سایر فروآلیاژها وارداتی

فرومولیبدن نوین

فرومولیبدن نوین

دانه بندی : 10-60

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تونکا

تونکا

دانه بندی : 10-50

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-50

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

خلوص : 99 درصد

قیمت : تماس بگیرید

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 10-60

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی :

خلوص :

قیمت : تماس بگیرید

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

سایر فروآلیاژها داخلی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 10-80

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 10-60

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

سرامیک صنعت آفاق

سرامیک صنعت آفاق

دانه بندی : 10-60

خلوص : 60 درصد

قیمت : تماس بگیرید

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی :

خلوص :

قیمت : تماس بگیرید

اذر ذوب کالا

اذر ذوب کالا

دانه بندی : 10-80

خلوص :

قیمت : تماس بگیرید

سایر فروآلیاژها کاشان

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 1-5

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 5-15

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 5-30

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

سایر فروآلیاژها هند

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

خلوص : 65 درصد

قیمت : تماس بگیرید

سایر فروآلیاژها سایر

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 5-15

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ


بدون تغییر

268.4
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین


بدون تغییر

1655
(1%)

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا


بدون تغییر

2200
(16%)

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)


بدون تغییر

1655
(1%)

t/yuan

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین


بدون تغییر

2900
(4%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین


بدون تغییر

1200
بدون تغییر

t/$

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین


بدون تغییر

467.5
(7%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین


بدون تغییر

1000
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

ورق گالوانیزه فوب ترکیه


بدون تغییر

855
(2%)

t/$

ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات


بدون تغییر

572.5
(3%)

t/$

بیلت فولاد فوب ترکیه


بدون تغییر

560
(1%)

t/$