چین

دانه بندی

قیمت (تومان)

حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
0-1 توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
5-30 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
10-60 توافقی ثبت سفارش
متالورژی فن آوران اوتانا
متالورژی فن آوران اوتانا
0-10 توافقی ثبت سفارش
مهام توسعه آراز لیان
مهام توسعه آراز لیان
3-10 توافقی ثبت سفارش
مهام توسعه آراز لیان
مهام توسعه آراز لیان
10-30 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
10-60 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-5 توافقی ثبت سفارش
تونکا
تونکا
50 - 10 توافقی ثبت سفارش
رستاک صنعت تارا
رستاک صنعت تارا
توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
هرم فولاد سپاهان
هرم فولاد سپاهان
10-60 توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
50 - 10 توافقی ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
10-60 توافقی ثبت سفارش
نیک آراد
نیک آراد
10-60 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
10-60 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
10-60 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
10-60 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
10-60 توافقی ثبت سفارش
سفیران تجارت لاوین
سفیران تجارت لاوین
10-60 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
فرومولیبدن نوین
فرومولیبدن نوین
10-60 توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

داخلی

آریان فولاد شاهین شهر
آریان فولاد شاهین شهر
10-60 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
تامین مواد احمدی
تامین مواد احمدی
10-60 توافقی ثبت سفارش
سرامیک صنعت آفاق
سرامیک صنعت آفاق
10-60 توافقی ثبت سفارش
آذر ذوب کالا
آذر ذوب کالا
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
کالای متالورژی و ریخته گری تبار
10-60 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-5 توافقی ثبت سفارش
خورشید آلیاژ تهران
خورشید آلیاژ تهران
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان
0-1 توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
0-1 توافقی ثبت سفارش
دیاکو فولاد ماد
دیاکو فولاد ماد
0-1 توافقی ثبت سفارش
همگامان صنعت
همگامان صنعت
10-60 توافقی ثبت سفارش
ساینا فولاد
ساینا فولاد
0-1 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
پایا فولاد رایا
پایا فولاد رایا
10-60 توافقی ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
آلیاژ پارس تدبیر
آلیاژ پارس تدبیر
0-1 توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
10-60 توافقی ثبت سفارش
سپاهان پویش آریا
سپاهان پویش آریا
10-60 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
تامین کالا اشتاد تجارت
تامین کالا اشتاد تجارت
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
ذوب کالا شمیم
ذوب کالا شمیم
80 - 10 توافقی ثبت سفارش
چکامه صنعت اسپادانا
چکامه صنعت اسپادانا
10-60 توافقی ثبت سفارش
شرکت مواد نو برادران پاندا
شرکت مواد نو برادران پاندا
10-60 توافقی ثبت سفارش
پاریزفن گهر
پاریزفن گهر
10-60 توافقی ثبت سفارش
شرکت تیوان فولاد پارس
شرکت تیوان فولاد پارس
10-60 توافقی ثبت سفارش
حاجیان
حاجیان
10-60 توافقی ثبت سفارش
تامین مواد احمدی
تامین مواد احمدی
80 - 10 توافقی ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

چین

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی :

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 5-30

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

دانه بندی : 0-10

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 3-10

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

دانه بندی : 10-30

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

تونکا

تونکا

دانه بندی : 50 - 10

قیمت : توافقی

رستاک صنعت تارا

رستاک صنعت تارا

دانه بندی :

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی :

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

هرم فولاد سپاهان

هرم فولاد سپاهان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 50 - 10

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

نیک آراد

نیک آراد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

فرومولیبدن نوین

فرومولیبدن نوین

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

داخلی

آریان فولاد شاهین شهر

آریان فولاد شاهین شهر

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سرامیک صنعت آفاق

سرامیک صنعت آفاق

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آذر ذوب کالا

آذر ذوب کالا

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-5

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

دیاکو فولاد ماد

دیاکو فولاد ماد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

پایا فولاد رایا

پایا فولاد رایا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

آلیاژ پارس تدبیر

آلیاژ پارس تدبیر

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

چکامه صنعت اسپادانا

چکامه صنعت اسپادانا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

شرکت مواد نو برادران پاندا

شرکت مواد نو برادران پاندا

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

پاریزفن گهر

پاریزفن گهر

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

شرکت تیوان فولاد پارس

شرکت تیوان فولاد پارس

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

حاجیان

حاجیان

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تامین مواد احمدی

تامین مواد احمدی

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

هند

دنیای فولاد خاورمیانه

دنیای فولاد خاورمیانه

دانه بندی : 3-10

قیمت : توافقی

سفیران تجارت لاوین

سفیران تجارت لاوین

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

تجارتگرام