فولاد مبارکه

سایز

ضخامت

قیمت (تومان)

فولاد مبارکه

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 1000

ضخامت : 4

قیمت : توافقی

021-22791943