واحد اندازه گیری کیلوگرم

تولید کننده

قیمت (تومان)

واحد اندازه گیری کیلوگرم

تجارتگرام

تجارتگرام

تولید کننده : فولاد یزد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

تولید کننده : سایر

قیمت : توافقی

021-22791943