نیشابور

سایز

استاندارد

قیمت (تومان)

ظفر بناب

اصفهان

فولاد یزد

مجتمع آهن و فولاد بافق

نیشابور

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 21

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

بازرگانی پریدوت

بازرگانی پریدوت

سایز : 12

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 8

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

اصفهان

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 16

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

فولاد یزد

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 6

استاندارد : A2

قیمت : توافقی

مجتمع آهن و فولاد بافق

فولاد ظفر بناب

فولاد ظفر بناب

سایز : 9

استاندارد : A3

قیمت : توافقی

021-22791943