فولاد آلیاژی ایران

سایز

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
6.5 کیلوگرم توافقی ثبت سفارش

فولاد آلیاژی ایران

تجارتگرام

تجارتگرام

سایز : 6.5

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943