داخلی

عیار

قطر

قیمت (تومان)

داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

عیار :

قطر : 5mm

قیمت : توافقی

021-22791943