داخلی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

قطر : 1.5mm

عیار :

قیمت : توافقی

آرتا آریا معدن کرمان

آرتا آریا معدن کرمان

قطر : 1.5mm

عیار :

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

قطر : 1mm

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 6mm

عیار : +40 درصد

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

قطر : 6mm

عیار : +60 درصد

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

قطر : 2.5mm

عیار :

قیمت : توافقی

بارمان تجارت ایستا

بارمان تجارت ایستا

قطر :

عیار : +50 درصد

قیمت : توافقی

021-22791943