کربن 98/5 درصد

کربن 97 درصد

کربن 98 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

سولفور : 0.5

تولید کننده : داخلی

قیمت : 50,000

تجارتگرام

تجارتگرام

سولفور : 0.5

تولید کننده : داخلی

قیمت : 52,000

فرآورده های نسوز لیا

فرآورده های نسوز لیا

سولفور :

تولید کننده : وارداتی

قیمت : توافقی

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

تامین کالا اشتاد تجارت

تامین کالا اشتاد تجارت

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

سپاهان پویش آریا

سپاهان پویش آریا

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

سولفور : 0.3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

ساینا فولاد

ساینا فولاد

سولفور : 0.3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

سولفور :

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

​پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان

سولفور : 0.3

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

آرین آیین سپاهان

آرین آیین سپاهان

سولفور : 0.5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

کالای متالورژی و ریخته گری تبار

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

متالورژی فن آوران اوتانا

متالورژی فن آوران اوتانا

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

تجارتگرام

تجارتگرام

سولفور : 0.5

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 98/5 درصد

سهیل تجارت

سهیل تجارت

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

سهیل تجارت

سهیل تجارت

سولفور : 0.5

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

کربن 97 درصد

نیک آراد

نیک آراد

سولفور :

تولید کننده : چین

قیمت : توافقی

ریخته گری شرق

ریخته گری شرق

سولفور :

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943