کک کلسینه

خرید کک کلسینه

کربن 60 درصد

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

رادآرون
رادآرون
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 65 درصد

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم داخلی توافقی ثبت سفارش

کربن 60 درصد

رادآرون

رادآرون

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

کربن 65 درصد

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : توافقی

021-22791943