×

فروشگاه ها ارتباط با ما

شمش چدن نوع نشکن

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم وارداتی 12,800 ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم وارداتی 12,000 ثبت سفارش
شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم داخلی 12,200 ثبت سفارش

شمش چدن نوع سفید

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

نیازیان
نیازیان
کیلوگرم داخلی 12,500 ثبت سفارش
بازرگانی رستمیان
بازرگانی رستمیان
کیلوگرم داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش

شمش چدن نوع داکتیل

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

بازرگانی رستمیان
بازرگانی رستمیان
کیلوگرم داخلی تماس بگیرید ثبت سفارش

شمش چدن نوع خاکستری

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

شمش چدن نوع کوره بلند

واحد اندازه گیری

تولید کننده

قیمت (تومان)

شایان مواد
شایان مواد
کیلوگرم سایر 11,600 ثبت سفارش

شمش چدن نوع نشکن

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : وارداتی

قیمت : 12,800

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : وارداتی

قیمت : 12,000

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : 12,200

شمش چدن نوع سفید

نیازیان

نیازیان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : 12,500

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : تماس بگیرید

شمش چدن نوع داکتیل

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : داخلی

قیمت : تماس بگیرید

شمش چدن نوع خاکستری

بازرگانی رستمیان

بازرگانی رستمیان

واحد اندازه گیری :

تولید کننده : داخلی

قیمت : تماس بگیرید

شمش چدن نوع کوره بلند

شایان مواد

شایان مواد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

تولید کننده : سایر

قیمت : 11,600

آخرین بروزرسانی : ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ


بدون تغییر

268.4
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین


بدون تغییر

1655
(1%)

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا


بدون تغییر

2200
(16%)

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)


بدون تغییر

1655
(1%)

t/yuan

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین


بدون تغییر

2900
(4%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین


بدون تغییر

1200
بدون تغییر

t/$

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین


بدون تغییر

467.5
(7%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین


بدون تغییر

1000
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

آلومینا گرید متالورژی داخلی چین


بدون تغییر

2825
(3%)

t/$

آلومینیوم P1020A سیف ترکیه


بدون تغییر

210
(5%)

t/$

ضایعات آلومینیوم قلمه های خالص تجاری انگلستان


بدون تغییر

540
(5%)

t/$

شمش اکستروژن آلومینیوم 6063 حق بیمه، ddp ایتالیا (منطقه برشا)


بدون تغییر

750
(4%)

t/$

آلیاژ ریخته گری اولیه آلومینیوم سیلیکون 7 شمش پرمیوم، ddp اروپای شرقی


بدون تغییر

750
(7%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

ورق گالوانیزه فوب ترکیه


بدون تغییر

855
(2%)

t/$

ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات


بدون تغییر

572.5
(3%)

t/$

بیلت فولاد فوب ترکیه


بدون تغییر

560
(1%)

t/$

ورق سرد فولاد فوب هند


بدون تغییر

687.5
(0%)

t/$

میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده


بدون تغییر

41250
(3%)

t/$

میلگرد داخلی مصر


بدون تغییر

20767
(2%)

t/$

گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین


بدون تغییر

137.22
بدون تغییر

t/$

آخرین بروزرسانی : ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

نام : سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 93.29
بدون تغییر

نام : سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 106.93
بدون تغییر

نام : سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 119.3
بدون تغییر

نام : کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 174.56
(6%)

نام : زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2460
(3%)

نام : زغال سنگ کک شو Fob استرالیا

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 238.08
بدون تغییر

نام : کنستانتره زغال Fob استرالیا

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 460.16
(12%)

نام : زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 680
(1%)

نام : کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ

واحد : dmt/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 268.4
بدون تغییر

نام : فروسیلیس 75% Fob چین

واحد : $/T

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1655
(1%)

نام : فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)

واحد : $/lb

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 210
(2%)

نام : فروسیلیس 75% تحویل اروپا

واحد : €/t

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2200
(16%)

نام : فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)

واحد : lb/US cents

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 210
(2%)

نام : فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)

واحد : t/yuan

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1655
(1%)

نام : گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2900
(4%)

نام : گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1200
بدون تغییر

نام : گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 467.5
(7%)

نام : گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 1000
بدون تغییر

نام : آلومینا گرید متالورژی داخلی چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 2825
(3%)

نام : آلومینیوم P1020A سیف ترکیه

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 210
(5%)

نام : ضایعات آلومینیوم قلمه های خالص تجاری انگلستان

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 540
(5%)

نام : شمش اکستروژن آلومینیوم 6063 حق بیمه، ddp ایتالیا (منطقه برشا)

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 750
(4%)

نام : آلیاژ ریخته گری اولیه آلومینیوم سیلیکون 7 شمش پرمیوم، ddp اروپای شرقی

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 750
(7%)

نام : ورق گالوانیزه فوب ترکیه

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 855
(2%)

نام : ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 572.5
(3%)

نام : بیلت فولاد فوب ترکیه

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 560
(1%)

نام : ورق سرد فولاد فوب هند

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 687.5
(0%)

نام : میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 41250
(3%)

نام : میلگرد داخلی مصر

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 20767
(2%)

نام : گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین

واحد : t/$

قیمت داخلی :
بدون تغییر

قیمت جهانی : 137.22
بدون تغییر