ضایعات ریخته گری

ضایعات ریخته گری

سایر

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

سایر

رهرو صنعت زنجان

رهرو صنعت زنجان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

درنیکا

درنیکا

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

021-22791943