×

فروشگاه ها ارتباط با ما

مس بابک مس ایرانیان

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
بابک مس
بابک مس
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

مشاهده فروشگاه های بیشتر

مس شهید باهنر

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش
تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

مس سایر

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

هادی مس سپاهان
هادی مس سپاهان
کیلوگرم 95 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

مس داخلی

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم تماس بگیرید ثبت سفارش

مس متالورژی پودر خراسان

واحد اندازه گیری

خلوص

قیمت (تومان)

تجارتگرام
تجارتگرام
کیلوگرم 99 درصد تماس بگیرید ثبت سفارش

مس بابک مس ایرانیان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

بابک مس

بابک مس

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

مس شهید باهنر

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

مس سایر

هادی مس سپاهان

هادی مس سپاهان

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 95 درصد

قیمت : تماس بگیرید

مس داخلی

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص :

قیمت : تماس بگیرید

مس متالورژی پودر خراسان

تجارتگرام

تجارتگرام

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

خلوص : 99 درصد

قیمت : تماس بگیرید

آخرین بروزرسانی : ۰۲ فروردین ۱۴۰۲

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

سنگ آهن 58% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

93.29
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 62% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

106.93
بدون تغییر

t/$

سنگ آهن 65% برزیل Cfr چینگدائو


بدون تغییر

119.3
بدون تغییر

t/$

کنسانتره سنگ آهن 66% Cfr چینگدائو


بدون تغییر

174.56
(6%)

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

زغال سنگ کک شو cfr جینگتانگ


بدون تغییر

2460
(3%)

dmt/$

زغال سنگ کک شو Fob استرالیا


بدون تغییر

238.08
بدون تغییر

dmt/$

کنستانتره زغال Fob استرالیا


بدون تغییر

460.16
(12%)

dmt/$

زغال سنگ حرارتی 65% Fob چین


بدون تغییر

680
(1%)

t/$

کنستانتره زغال Cfr جینگتانگ


بدون تغییر

268.4
بدون تغییر

dmt/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

فروسیلیس 75% Fob چین


بدون تغییر

1655
(1%)

$/T

فروسیلیس 75% پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

$/lb

فروسیلیس 75% تحویل اروپا


بدون تغییر

2200
(16%)

€/t

فروسیلیس 75% تحویل پیتسبرگ (درب انبار)


بدون تغییر

210
(2%)

lb/US cents

فروسیلیس 75% تحویل چین (درب انبار)


بدون تغییر

1655
(1%)

t/yuan

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

گرافیت کروی 99.95% کربن، 15 میکرون، فوب چین


بدون تغییر

2900
(4%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 80 فوب چین


بدون تغییر

1200
بدون تغییر

t/$

گرافیت آمورفوس 80% کربن، مش 200، فوب چین


بدون تغییر

467.5
(7%)

t/$

گرافیت فلیک 94% کربن، مش 100، فوب چین


بدون تغییر

1000
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

ورق گالوانیزه فوب ترکیه


بدون تغییر

855
(2%)

t/$

ورق گرم فولاد وارداتی بندر جبل علی امارات


بدون تغییر

572.5
(3%)

t/$

بیلت فولاد فوب ترکیه


بدون تغییر

560
(1%)

t/$

ورق سرد فولاد فوب هند


بدون تغییر

687.5
(0%)

t/$

میلگرد فولاد داخلی مسکو، روسیه شامل ارزش افزوده


بدون تغییر

41250
(3%)

t/$

میلگرد داخلی مصر


بدون تغییر

20767
(2%)

t/$

گندله کوره بلند 65% بندر چینگدائو چین


بدون تغییر

137.22
بدون تغییر

t/$

نام

قیمت داخلی (٪)

قیمت جهانی (٪)

واحد

آلومینا گرید متالورژی داخلی چین


بدون تغییر

2825
(3%)

t/$

آلومینیوم P1020A سیف ترکیه


بدون تغییر

210
(5%)

t/$

ضایعات آلومینیوم قلمه های خالص تجاری انگلستان


بدون تغییر

540
(5%)

t/$

ورق نیکل

1150000
بدون تغییر

22977
(1%)

$/t

ورق آلومینیوم

195000
(50%)

2287
(3%)

$/kg

شمش مس

5000000
بدون تغییر