ایران

داخلی

بازرگانی نوین سپاهان

بازرگانی نوین سپاهان

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

zarnegar98

zarnegar98

گوگرد :

فسفر :

قیمت : توافقی

شیمی تبادل هادیان خمسه

شیمی تبادل هادیان خمسه

گوگرد :

فسفر :

قیمت : توافقی

کارخانه کنسانتره سنگ آهن(هماتیت)/ شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان

کارخانه کنسانتره سنگ آهن(هماتیت)/ شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان

گوگرد :

فسفر :

قیمت : توافقی

فولاد یزد

تجارتگرام

تجارتگرام

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

شرکت ورنا تجارت اصفهان

شرکت ورنا تجارت اصفهان

گوگرد :

فسفر :

قیمت : توافقی

انبار کنسانتره اشرفی

انبار کنسانتره اشرفی

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

کرمان

بازرگانی تجارتگرام

بازرگانی تجارتگرام

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

صنایع فولاد خورشید راسا

صنایع فولاد خورشید راسا

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

ایران

آهن اطلس

آهن اطلس

گوگرد : 0.256

فسفر : 0.01

قیمت : توافقی

021-22791943