فرومنگنز کم کربن

قیمت فرومنگنز کم کربن

هند

کربن

دانه بندی

قیمت (تومان)

چین

صبا گستر
صبا گستر
85 درصد 80 - 10 توافقی ثبت سفارش

هند

ساینا فولاد

ساینا فولاد

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

همگامان صنعت

همگامان صنعت

کربن :

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

آذربان نسوز آریا

آذربان نسوز آریا

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

خورشید آلیاژ تهران

خورشید آلیاژ تهران

کربن : 60 درصد

دانه بندی : 0-1

قیمت : توافقی

شایان مواد

شایان مواد

کربن : 80 درصد

دانه بندی : 10-60

قیمت : توافقی

چین

صبا گستر

صبا گستر

کربن : 85 درصد

دانه بندی : 80 - 10

قیمت : توافقی

021-22791943