داخلی

منیزیم

واحد اندازه گیری

قیمت (تومان)

چین

حاجیان
حاجیان
95 درصد عدد توافقی ثبت سفارش
farda
farda
98 درصد توافقی ثبت سفارش

داخلی

آریا متال

آریا متال

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری : ظرفیت

قیمت : توافقی

ذوب کالا شمیم

ذوب کالا شمیم

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان (متالیانکو)

مهام توسعه آراز لیان (متالیانکو)

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

مهام توسعه آراز لیان

مهام توسعه آراز لیان

منیزیم :

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

متال میثم

متال میثم

منیزیم : 30 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سرو کژال

سرو کژال

منیزیم : 30 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

سرو کژال

سرو کژال

منیزیم : 30 درصد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

قیمت : توافقی

چین

حاجیان

حاجیان

منیزیم : 95 درصد

واحد اندازه گیری : عدد

قیمت : توافقی

farda

farda

منیزیم : 98 درصد

واحد اندازه گیری :

قیمت : توافقی

021-22791943